Μενού Προϊόντων

Ειδήσεις

Λίστα Επικοινωνίας

Ουροδυναμικά Μηχανήματα

Νέο κορυφαίο ουροδυναμικό, ψηφιακό μηχάνημα της εταιρείας MMS, τελευταίας  τεχνολογίας, κατάλληλο τόσο για σύγχρονες κλινικές διαγνωστικές εφαρμογές όσο και για έρευνες.
Το SOLAR NEXAM PRO είναι πλήρες, τροχήλατο και 100% ψηφιακό Σύστημα Ουροδυναμικής σχεδιασμένο για πρακτικές καθημερινές μετρήσεις με δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και με ελκυστικό σχεδιασμό, συνδυασμένα με την μεγάλη ευελιξία προγραμμάτων. Η κεντρική μονάδα έχει 5 ψηφιακές θύρες από τις οποίες ξεκλειδώνονται μόνο αυτές που μας χρειάζονται τη δεδομένη στιγμή. Οι υπόλοιπες παραμένουν διαθέσιμες για αναβάθμιση του συστήματος στο μέλλον. Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία του.

Το σύστημα SOLAR NEXAM φέρεται σε ειδική τροχήλατη βάση, με αντιστατικούς τροχούς βαρέως τύπου με πέδηση για εύκολη μεταφορά του συστήματος εντός του εξεταστικού χώρου και κοντά στον ασθενή, και τα υλικά κατασκευής του είναι ειδικού τύπου πολυκαρβονικό υλικό για μέγιστη ανθεκτικότητα και μείωση βάρους. Έχει ενσωματωμένο μετασχηματιστή απομόνωσης (Μονάδα ασφαλείας) για προστασία των μηχανημάτων από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού  δικτύου. Στην τροχήλατη βάση είναι τοποθετημένος και ο Η/Υ του συστήματος.
Η Μονάδα Ασθενούς είναι ανεξάρτητη από την Μονάδα Ελέγχου. Σε περίπτωση βλάβης σε κάποια από τις υπομονάδες του SOLAR NEXAM (π.χ. Μηχανισμού έλξης, αντλίας, μονάδας ουροροομετρίας κλπ.) σε καμία περίπτωση δεν σταματά η λειτουργία του υπόλοιπου συστήματος.


Βασικός εξοπλισμός

Λογισμικό πακέτο Oυροδυναμικής 
Ψηφιακή Κεντρική μονάδα (SOLAR NEXAM main Module)
Μονάδα ασφαλείας (SOLAR NEXAM Safety Module) για προστασία του μηχανήματος από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού  δικτύου
Μονάδα ροής δυο (2) καναλιών (Flow Transducer) τύπου Weight cell, με ασύρματη επικοινωνία Bluetooth (εμβέλειας 50 μέτρων) χωρίς καλώδια. Ο μετατροπέας ροής (Flow transduser) είναι τύπου Weight cell και φέρεται σε βάση μεταβλητού ύψους ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του ασθενούς. Ο μετατροπέας ροής (Flow transduser) επικοινωνεί με ασύρματη  τεχνολογία χωρίς καλώδια, και μετρά με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την ροή και τον όγκο των ούρων
Καρέκλα ούρησης (micturition chair)
Μονάδα Πιέσεων δύο (2) καναλιών με 2 μορφομετατροπείς για τη μέτρηση της ενδοκυστικής, ενδοκοιλιακής, με δυνατότητα υπολογισμού και απεικόνισης της πίεσης του εξωστήρα (Pdetrusor)
Μονάδα Ηλεκτρομυογραφίας (EMG ) ενός καναλιού με ηλεκτρόδια επικολλώμενα (surface electrodes) ή με ηλεκτρόδια ομόκεντρων βελόνων για εξειδικευμένες λήψεις με δυνατότητα επέκτασης σε δυο κανάλια, για ταυτόχρονη  ΗΜΓ δύο σφιγκτήρων
Ενσωματωμένη Αντλία Νερού 4 ρολών ( Water Pump) ελεγχόμενη από υπολογιστή
Μονάδα υπολογισμού του όγκου υγρού πλήρωσης, που δόθηκε στον ασθενή ελεγχόμενη από τον υπολογιστή
Μονάδα λήψης υπέρυθρων (SOLAR NEXAM infrared receiver)
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων (SOLAR NEXAM remote control)
Γυναικολογική καρέκλα ούρησης αλουμινίου (Micturition chair)
Υποδομή για Αντλία CO2
Πλήρη ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οθόνη 21’’ TFT
Έγχρωμο Εκτυπωτή Deskjet HP

Λειτουργίες
Ουροροομετρίας (Uroflowmetry) με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth! ( Στο
σύστημα περιλαμβάνονται δύο ουροροόμετρα) 
Σύγχρονης Μελέτης πίεσης ροής Pressure flow studies  (Voiding cystοmetry) 
Κυστεομανομετρίας νερού (Η2Ο cystometry)
Ενδοκυστικής πίεσης (Vesical pressure)
Ενδοκοιλιακής πίεσης (Abdominal pressure)
Εξωστηριακής πίεσης (Detrusor pressure)
Ηλεκτρομυoγραφικής τονικότητας σφιγκτήρων (EMG)
Μετρήσεις  Valsava

Το SOLAR NEXAM, έχει τη δυνατότητα  να συνδεθεί με το Luna  το οποίο μπορεί να εκτελέσει όλες  τις προηγούμενες ουροδυναμικές μελέτες και μέτρηση Conductance. Την  δυνατότητα αυτή την έχουν μόνο τα  μηχανήματα της MMS. Έχει επίσης τη δυνατότητα μελλοντικά να δεχτεί τα παρακάτω προγράμματα, (Optional) τα οποία  καλύπτουν πλήρως όλους τους τύπους Ουροδυναμικής εξέτασης όπως : 
Bιοανάδρασης (Biofeedback)   (Κατ' επιλογή)
Προφιλομετρία ουρήθρας (Upp) (Κατ' επιλογή)
Σηραγγομετρίας (Cavernosometry)  (Κατ' επιλογή)
Προκλητών Δυναμικών (Neuro-Urodynamics) (Κατ' επιλογή)
Ορθοπρωκτικής μανομετρίας (Anorectal manometry)  (Κατ' επιλογή)
Αγωγιμότητας ουρήθρας (Conductance)   

Το Λογισμικό (Software) του SOLAR NEXAM παρέχει τις παρακάτω  δυνατότητες χειρισμού, ανάλυσης, και επεξεργασίας όπως: 
Αυτόματης διόρθωση της αρνητικής εξωστηριακής πίεσης 
Αυτόματος εντοπισμός του ύψους της ηβικής σύμφυσης, σε περίπτωση αλλαγής της θέσης του ασθενή, κάνοντας χρήση του τέταρτου καναλιού
Αυτόματος ή χειροκίνητος εντοπισμός και αποκλεισμός παρασίτων (Automatic Artefact detection) που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια της εξέτασης. 
Νομογράμματα : URA, WF, Siroky και ICS 
Γραφική παράσταση της σχέσης πίεσης και ροής (PQ PLOTS) κατά Werner Schafer
Περιλήψεις και μέσος όρος ουρηθρικών Profile πιέσεων
Υπολογισμός διατασιμότητας κύστεως (Comliance)
Καταγραφές πιέσεων διαρροής (Leak point Pressure)
Εισαγωγή ιστορικού, παραπομπών, διάγνωσης ασθενούς
Φιλτράρισμα(Post filter analysis) για κάθε κυματομορφή ξεχωριστά    

Ψηφιακό Σύστημα Ουροδυναμικής, πλήρως ασύρματο με Bluetooth, κατάλληλο για την διάγνωση παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος. Σχεδιασμένο για πρακτικές  καθημερινές μετρήσεις, κατάλληλο τόσο για σύγχρονες κλινικές διαγνωστικές εφαρμογές όσο και έρευνες.

Το Solar Blue είναι χωρίς αμφιβολία μια από τα απλούστερες,  πλήρους λειτουργίας ουροδυναμικές συσκευές που διατίθενται σήμερα στην αγορά. Αναπτύχθηκε από MMS, πληροί τις τελευταίες συστάσεις ICS και χρησιμοποιεί state-of-the-art ψηφιακή τεχνολογία.

Ως αποτέλεσμα το Solar Blue είναι το μικρότερο σύστημα ουροδυναμικής που διατίθενται σήμερα στην αγορά. Είναι κινητό, 100% ασύρματο και πολύ εύκολο στη χρήση. Μια μικρή και κινητή  IV-pole κατασκευή είναι διαθέσιμη προαιρετικά και ιδανική για περιβάλλοντα γραφείου. Έχει δυνατότητα φορητότητας και λειτουργεί ακόμα και χωρίς παροχή ρεύματος.

Η συναρμολόγησή του είναι γρήγορη και εύκολη με αρθρωτά εξαρτήματα. Πλήρης λειτουργία τηλεχειριστηρίου προσφέρει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν μελέτες χωρίς να είναι κοντά στην Solar Blue μονάδα.


Διατίθεται σε τρείς διαφορετικούς τύπους προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε πελάτη:

 

1) Έκδοση U3-1 Solar Blue, Table Top    Κωδ.: 00-01256                                      


 

 2) Έκδοση U3-2 Solar Blue, Pole mounted    Κωδ.: 00-01473 


 


 3) Έκδοση U3-3 Solar Blue, Laptop integrated    Κωδ.: 00-01042


   Μπορεί να συνδεθεί επίσης και στην εξεταστική καρέκλα SONESTA(Κωδ. : 00-00604)

Το λογισμικό του Solar Blue λειτουγεί σε περιβάλλον Windows και είναι στα Ελληνικά και παρέχει την δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης, επεξεργασίας και διόρθωσης σφαλμάτων όπως:

Αυτόματη διόρθωση αρνητικών εξωστηριακών πιέσεων.

Αυτόματος ή χειροκίνητος εντοπισμός και αποκλεισμός παρασίτων (Automatic Artefact detection) που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια της εξέτασης.

To Solar Smart U4-1 είναι ένα συμπαγές φορητό σύστημα που προσφέρει όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για τις αποδοτικές έρευνες ουροδυναμικής και πυελικού εδάφους. Αυτό το λεπτό διαγνωστικό σύστημα απαιτεί λίγο χώρο και μπορεί εύκολα να μετακινηθεί κοντά στον ασθενή. Είναι διαθέσιμες όλες οι στάνταρ ουροδυναμικές έρευνες. Είναι εύκολο στη χρήση, με τυποποιημένα πρωτόκολλα που σας καθοδηγούν κατά την διάρκεια των ερευνών. Μια βάση δεδομένων επιτρέπει την εύκολη είσοδο και την ανάκτηση των δημογραφικών στοιχείων του ασθενούς. Η πλήρης έρευνα μπορεί να γίνει από έναν μόνο ιατρικό βοηθό πιέζοντας τα τέσσερα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο υπερύθρων. Το Solar Smart μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί τόσο για στην τρέχουσα κατάστασή σας όσο και για τις μελλοντικές σας ανάγκες, όπως μελέτη της γυναικολογίας, ορθοπρωκτική μανομετρία, βιοανάδραση, νευρο-ουρολογία, βίντεο-ουροδυναμική.

Μέτρηση και Ανάλυση
Ουροδυναμική:
- Ουροροομετρία
- Κυστομετρία (με καθετήρα νερού ή αέρα)
- Μελέτη πίεσης ροής
- Προφίλ πίεσης Ουρήθρας (UPP)
Περιπατητική ουροδυναμική (Solar-Luna)
Μελέτη Γυναικολογίας
Βίντεο-ουροδυναμική
Ορθοπρωκτική μανομετρία
Βιοανάδραση
Νευρο-ουροδυναμική

Υψηλής τεχνολογίας state-of-the-art σύστημα που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ουροδυναμικής και ορθοπρωκτικής διάγνωσης σε συνδυασμό με την ευελιξία και την ευκολία χρήσης για κάθε χρήστη. Οι ευέλικτες ρυθμίσεις του συστήματος κάνουν το Solar Silver κατάλληλο για βασικές ουροδυναμικές εξετάσεις πολλαπλών καναλιών. Έχει αρθρωτή διάταξη που σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε τη λειτουργικότητα που απαιτείται για κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Μπορούν να προστεθούν αργότερα επιπλέον λειτουργικές περιφερειακές συσκευές , χωρίς την ανάγκη τροποποίησης του ισχύοντος συστήματος.

Μέτρηση και Ανάλυση
Ουροδυναμικές:
 - Ουροροομετρία
 - Κυστομετρίας (νερού/ή μέτρησης-αέρα )
 - Μελέτη Πίεσης-Ροής
 - Προφίλ Πίεσης Ουρήθρας (UPP)
Περιπατητική ουροδυναμική (Solar-Luna)
Μελέτη Γυναικολογίας (Πίεσης-Ροής και UPP σε μία διαδικασία)
Ορθοπρωκτική  μανομετρία
Βιοανάδραση
Video-Ουροδυναμική
Προκλητών Δυναμικών (Νευρο-ουροδυναμικής)

Σύστημα υψηλής τεχνολογίας state-of-the-art που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ουροδυναμικής και ορθοπρωκτικής διάγνωσης και ευκολία χρήσης. Οι ευέλικτες ρυθμίσεις του συστήματος κάνουν το Solar Gold κατάλληλο για πολυκάναλες ουροδυναμικές εξετάσεις, καθώς και ερευνητικούς σκοπούς.

Έχει αρθρωτή διάταξη που σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε τη λειτουργικότητα που απαιτείται για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση. Τα ποικίλα προγράμματα του λογισμικού είναι διαθέσιμα για τους διάφορους τύπους των εξετάσεων και για να προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας.
Επιπλέον λειτουργίες όπως η νευρο-ουροδυναμική εφαρμογή αλλά και περιφερειακές συσκευές μπορούν να προστεθούν αργότερα, χωρίς την ανάγκη τροποποίησης του ισχύοντος συστήματος.


Μετρήσεις  και Αναλύσεις
Ουροδυναμικές:
-Ουροροομετρία
-Κυστομετρίας (νερού/ή μέτρησης-αέρα )
-Μελέτη Πίεσης-Ροής
-Προφίλ πίεσης Ουρήθρας (UPP)
Περιπατητική ουροδυναμική (Solar-Luna)
Μελέτη Γυναικολογίας (Πίεσης-Ροής και UPP σε μία διαδικασία)
Ορθοπρωκτική  μανομετρία
Βιοανάδραση
Video- Ουροδυναμική
Προκλητών Δυναμικών (Νευρο-ουροδυναμικής)
Σηραγγομετρίας

Το Solar Luna U4-8 εισάγει μια νέα επανάσταση στην ουροδυναμική έρευνα: περιπατητική παράταση των συμβατικών ερευνών ουροδυναμικής!
Το Solar Luna είναι σε θέση να παρατείνει τη σταθερή ουροδυναμική  εξέτασή σας με μια περιπατητική μελέτη σε ασύρματη σύνδεση με το Luna (Κωδ. : 00-01137)
Όχι πια νέο ραντεβού με τον ασθενή, νέος καθετηριασμός ή χρήση διαφορετικού εξοπλισμού!
Με το Solar-Luna είναι μόνο μερικά κλικ του ποντικιού και ο ασθενής έχει μια περιπατητική μελέτη ουροδυναμικής.
Όλα τα εξαρτήματα του Solar, το PC, ο εκτυπωτής και το μόνιτορ είναι όλα σε ένα κινούμενο τρόλεϋ. Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση όλων των ειδών καθετήρων
 
Δυνατότητες συστήματος:
 • Μέτρηση & ανάλυση
 • Πίεση κύστης
 • Πίεση ουρήθρας
 • Κοιλιακή πίεση
 • Εξωστηριακή Πίεση Ρdet (υπολογίζεται αυτόματα)
 • Αγωγιμότητα (αυτοματοποιημένες πιέσεις σημείου διαρροών)Conductance
 • Ροή
 • Όγκος
 • EMG

 

Ασύρματο Σύστημα Βιοανάδρασης U4-7 που βασίζεται στην βάση δεδομένων ασθενών της Solar πλατφόρμας. Με το Sοlar Biofeedback τα Νοσοκομεία αλλά και τα ιδιωτικά ιατρεία, έχουν την δυνατότητα να κάνουν Βιοανάδραση σε 1 ή 2 EMG κανάλια, 1 κανάλι πίεσης ή σε συνδυασμό.

Η Περιπατητική (Φορητή) ουροδυναμική ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολη!
Το Luna U5-1 είναι ένα πολύ εύχρηστο μηχάνημα Περιπατητικής- Φορητής ουροδυναμικής, State-of-the-art technology, που έχει αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με εν ενεργεία ουρολόγους ως πολύτιμη ενίσχυση στη διάγνωση δυσλειτουργιών του κατώτερου ουροποιητικού. Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα να μετρηθούν πιέσεις, EMG, αγωγιμότητα και η ροή κατά τη διάρκεια μιας φυσικής πλήρωσης της κύστης, σε διάρκεια μιας μεγάλης χρονικής περιόδου (πάνω από 24 ώρες) σε ένα περιβάλλον υπό φυσιολογικές συνθήκες. 
Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®,το Luna προσφέρει τις καταγραφές των πιέσεων, σε απευθείας προβολή. Το λογισμικό τρέχει σε περιβάλλον Windows® και παρέχει την πλήρως αυτοματοποιημένη ανάλυση όλων των στοιχείων πίεσης, σε συνδυασμό με τη διαρροή, τη ροή και το EMG σε μια μελέτη 24 ωρών. Τα στοιχεία της εξέτασης μπορούν να αποθηκευτούν σε έναν προσωπικό υπολογιστή, και μπορούν να αναλυθούν με το ειδικό λογισμικό του Luna. 
Το Luna είναι φορητό και ζυγίζει λιγότερο από 200 γραμμάρια. 

Δυνατότητες συστήματος 
Μέτρηση & ανάλυση
Πίεση κύστης
Πίεση ουρήθρας
Κοιλιακή πίεση
Εξωστηριακή Πίεση Ρdet (υπολογίζεται αυτόματα)
Αγωγιμότητα (αυτοματοποιημένες πιέσεις σημείου διαρροών)Conductance
Ροή
Όγκος
EMG 
Προσθήκη νευροφυσιολογικών μελετών στο Solar. Στη διάγνωση των ουρολογικών δυσλειτουργιών και διαταραχών του πυελικού εδάφους, η κλασσική ουροδυναμική και οι ορθοπρωκτικές μελέτες, συνδυάζονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους για να ερευνηθούν νευρολογικές ανωμαλίες. Οι νευρολογικές μελέτες μπορούν να βελτιώσουν κατά πολύ την ποιότητα και την αξιοπιστία της διάγνωσης.
 
Η μονάδα νευροφυσιολογίας του Solar σας επιτρέπει στο ίδιο σύστημα που έχετε και χρησιμοποιείτε για την ουροδυναμική ή για την ορθοπρωκτική μανομετρία, να προσθέσετε νευροφυσιολογικές μελέτες αξιολόγησης δυσλειτουργίας του πυελικού εδάφους,. Με ένα σύνολο προκαθορισμένων νευροφυσιολογικών δοκιμών για την αξιολόγηση των διαταραχών του πυελικού εδάφους, η μονάδα νευροφυσιολογίας του Solar χρησιμοποιείται με έναν τρόπο που είναι γνωστός σε εκείνους που εξοικειώθηκαν ήδη με το έξυπνο λειτουργικό διαγνωστικό εξεταστικό σύστημα του Solar. Κατά συνέπεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια βάση δεδομένων ασθενών και το ίδιο λογισμικό της MMS, για όλες τις μελέτες.
 
Το έξυπνο σύστημα ουροδυναμικής και ορθοπρωκτικής μανομετρίας Solar, προσφέρει τώρα νευροφυσιολογικές μελέτες, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από μελέτες αξιολόγησης δυσλειτουργίας του πυελικού εδάφους, και χρησιμοποίηση της ίδιας βάσης δεδομένων ασθενών της MMS για όλες τις μελέτες.
Η μονάδα νευροφυσιολογίας του Solar σας επιτρέπει να μελετήσετε την εσωτερική κινητικότητα του σφιγκτιριακού μηχανισμού και του πυελικού εδάφους, καθώς επίσης και την αισθητικότητα της πυελικής δομής. Διάφορα προγράμματα μέτρησης είναι διαθέσιμα:
·  Ελεύθερη εκτέλεση EMG (Free Run EMG)
·  Γεννετική νευρική διέγερση (Pudendal Nerve Stimulation)
·  Αγωγιμότητα κινητικών νέυρων (Motor Nerve Conduction)
·  Αντανακλαστικά Ιερών (Sacral Reflex)
·  Όριο Αισθητηρίων (Sensory Threshold)
 
Διαμορφώσεις μονάδας νευροφυσιολογίας του Solar
Προσφέρει στους ειδικούς, μια πλήρη σειρά λύσεων νευρο-διαγνωστικών μελετών:
1 κανάλι High speed EMG
2 κανάλια High speed EMG
1 κανάλι High speed EMG, Προγράμματα Διέγερσης
2 κανάλια high speed EMG, Προγράμματα Διέγερσης

Εύχρηστη αυτόνομη λύση
Η μονάδα νευροφυσιολογίας του Solar, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, χωρίς την ανάγκη να αγοράσει κάποιος ένα πλήρες σύστημα ουροδυναμικής ή ορθοπρωκτικής μανομετρίας. Εάν ζητηθεί από τον γιατρό, οι προαναφερθείσες διαμορφώσεις μπορούν να έρθουν με την κύρια μονάδα του Solar, την μονάδα ασφάλειας του ασθενή, το διαγνωστικό λογισμικό υλικού και ένα εκτενές πρόγραμμα βάσης δεδομένων. Αυτή η αυτόνομη λύση μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί στο μέλλον σε ένα πλήρες σύστημα μέτρησης.
Το Goby είναι το νέο ουροδυναμικό μηχάνημα της Laborie, τελευταίας  τεχνολογίας, κατάλληλο τόσο για σύγχρονες κλινικές διαγνωστικές εφαρμογές όσο και έρευνας.
 Η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, ο ελκυστικός σχεδιασμός και η αυτονομία που σας δίνει η τεχνολογία Bluetooth, συνδυασμένα με την μεγάλη ευελιξία προγραμμάτων, σας επιτρέπει να κάνετε ένα πλήρες  σύστημα σχεδιασμένο στις ανάγκες σας.
 
Το Goby στο βασικό του εξοπλισμό περιλαμβάνει:

 • Λογισμικό πακέτο Oυροδυναμικής
 • Ψηφιακή Κεντρική μονάδα (Μain Module)
 • Μονάδα ροής δυο (2) καναλιών (Flow Transducer)
 • Μονάδα Πιέσεων τεσσάρων (4) καναλιών
 • Αντλία Νερού τεσσάρων (4) ρολών (Water Pump)  
 
Η Μονάδα Ασθενούς είναι ανεξάρτητη από την Μονάδα Ελέγχου. Σε περίπτωση βλάβης κάποιας  από τις υπομονάδες του Goby (π.χ. Μηχανισμού έλξης, μονάδας ουροροομετρίας κλπ.) σε καμία περίπτωση δεν σταματά η λειτουργία του υπόλοιπου συστήματος. 
 
Όλα τα περιφερειακά έχουν δικό τους λογισμικό, ώστε η σύνδεση με την κεντρική μονάδα να είναι πανεύκολη, ακόμα και στην περίπτωση σύνδεσης νέων εξαρτημάτων ή αναβάθμισης του συστήματος κάποια στιγμή στο μέλλον.Η σύνδεση της κεντρικής μονάδας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή γίνεται ασύρματα.
 
Το Aquarius®CT είναι ένα πλήρες, ολοκληρωμένο ουροδυναμικό σύστημα που προσαρμόζεται εύκολα για να ταιριάζει στις ανάγκες σας.
 
Παρέχει προχωρημένες δυνατότητες και  αποτελεσματικότητα, βασισμένο σε έναν εύχρηστο  εργονομικό σχεδιασμό. Είτε χρησιμοποιείτε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, είτε σε μεγάλο νοσοκομείο ή Κλινική το Aquarius CT ξεπερνά τις προσδοκίες.
 
Ισχυρό ενσωματωμένο λογισμικό UDS:
 • Συνδυάζει αποτελεσματικά τα προηγμένα χαρακτηριστικά και δυνατότητες ανάλυσης της Laborie.
 • Υλοποιεί τα πιο απαιτητικά πρωτόκολλα για όλες τις πρότυπες δοκιμές ICS.
 
Διαισθητικός έλεγχος:
 • Οθόνη αφής για κεντρικό έλεγχο του συστήματος και τηλεχειριστήριο.
 • Πραγματοποίηση ουροδυναμικών μετρήσεων εύκολα και γρήγορα.

Καταγραφή έως και 16 κανάλια δεδομένων:
 • Πλήρης ασύρματη επικοινωνία
 • Τροποποιήσιμες διαδικασίες που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες

 

i-LIST®:
 • Πλήρη συνδεσιμότητα με EMR και HL7.
 • Υλοποίηση εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης πληροφοριών

Πολλαπλές επιλογές αναβάθμισης:
 • Ορθοπρωκτική μανομετρία με ανιχνευτή υπερήχων 360ο
 • Ουροδυναμική εικονοληψία με δυνατότητα προβολής σε πολλαπλές οθόνες για την ταυτόχρονη παρακολούθηση της εικόνας από την ουροδόχο κύστη και της ακτινογραφίας.
Το Aqua Vu ™ 360° είναι το πιο κομψό και ελαφρύ διορθικό σύστημα υπερηχογράφησης στην αγορά. Διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά που προσφέρουν ανώτερη απόδοση απεικόνισης. Είτε από μόνο του, είτε ως προσθήκη σε ένα σύστημα, το Aqua Vu 360 ° μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες της πρακτικής σας σε μια τιμή που ικανοποιεί τον προϋπολογισμό σας.

Πλεονεκτήματα:

 • Υψηλής ανάλυσης κεφαλή 360 °, συχνότητας 12MHz, με δυνατότητα USB σύνδεσης - το μικρότερο στον κόσμο.
 • Δυνατότητα οπτικοποίησης του καναλιού του ορθού για διαγνωστικούς και χειρουργικούς σκοπούς.
 • Δυνατότητα καταγραφής εικόνας του υπερηχογραφήματος.
 • Δυνατότητα συνεργασίας με άλλα συστήματα της Laborie.
 • Σήμανση εικόνας με ένα κλικ για προσθήκη επισημάνσεων.
 • Εύκολο στη χρήση για μετρήσεις μήκους και υπό-γωνία.
 • Διαισθητικά πλήκτρα για ρύθμιση της ποιότητας εικόνας.
 • Εξαγωγή εικόνων για χρήση με το Power Point, Word και PDF.
 • Προαιρετική συνδεσιμότητα HL7
Το Urostym® είναι ένα κλινικό σύστημα ηλεκτροδιέγερσης του πυελικού εδάφους τελευταίας τεχνολογίας. Προσφέρει πρωτόκολλα αιχμής και παράγει τις εκθέσεις γρήγορα και εύκολα, προσφέροντας αποτελεσματική θεραπεία και αναλυτική καταγραφή. Το Urostym παρέχει επίσης τα εργαλεία για να βοηθήσει τον εξορθολογισμό της ροής εργασίας σας, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής σας.

Δυνατότητες:

Προκαθορισμένα πρωτόκολλα PFR διευκολύνουν την θεραπεία των παρορμήσεων, του άγχους, της ακράτειας, της δυσκοιλιότητας και του πυελικού άλγους.
Έχει δυνατότητα διαμόρφωσης προσαρμοσμένων πρωτοκόλλων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χρήστη.
Εξοικονομεί χρόνο με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες αρχειοθέτησης και υποβολής εκθέσεων που συμβάλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητάς.
Λειτουργεί ως αυτόνομο σύστημα ή δύναται να συνδεθεί με οποιαδήποτε διαγνωστικό συστήμα ακράτειας της Laborie .

Δυνατότητες λογισμικού:

Αυτόματος υπολογισμός σημείου κόπωσης - ορίζει, παρακολουθεί και βελτιστοποιεί τις ασκήσεις των πυελικών μυών των ασθενών (PΜΕ), βάση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επίδειξης.
Εναλλακτική διέγερση - μειώνει την αναμονή των μυών με βελτιώνοντας τα αποτελέσματα και μειώνοντας τη δυσφορία.
EMR Συνδεσιμότητα - ενσωμάτωση των κλινικών δεδομένων με το σύστημα EMR
Το σύστημα Triton της Laborie είναι ένα ευέλικτο σύστημα που ανταποκρίνεται στις υποτυπώδης επιθυμίες και απαιτήσεις σας για την αξιολόγηση και διάγνωση του κατώτερου ουροποιητικού και δυσλειτουργίες του πεπτικού συστήματος.
 
Προηγμένο λογισμικό ουροδυναμικής μελέτης:

 • Συνδυάζει αποτελεσματικά τα προηγμένα χαρακτηριστικά και δυνατότητες ανάλυσης της Laborie.
 • Υλοποιεί τα πιο απαιτητικά πρωτόκολλα για όλες τις πρότυπες δοκιμές ICS.
 
Καταγραφή έως και 16 κανάλια δεδομένων:

 • Πλήρης ασύρματη επικοινωνία
 • Τροποποιήσιμες διαδικασίες που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες

i-LIST®:

 • Πλήρη συνδεσιμότητα με EMR και HL7.
 • Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων

 

Σταθμός εργασίας με ρυθμιζόμενα ράφια και κλείδωμα Τροχών:

 • Πρακτικό για χρήση σε οποιοδήποτε γραφείο ή ιατρείο.
 • Βιομηχανικός Η/Υ.
Το PSAwatchΤΜ είναι μια συσκευή για γρήγορο και ποσοτικό έλεγχο του δείκτη του καρκίνου του προστάτη που χρησιμοποιεί για τις μετρήσεις ολόκληρο το δείγμα αίματος.
Με μια απλή διαδικασία τρυπήματος του δακτύλου, επιτρέπει στον γιατρό να παρέχει στους ασθενείς μια χαμηλού κόστους γρήγορη ανάγνωση του δείκτη PSA, κατά την διάρκεια μιας επίσκεψη στο ιατρείο ή την κλινική – νοσοκομείο χωρίς αναμονή.
Το PSAwatch της Laborie είναι ένα ιδανικό εργαλείο για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της νόσου του προστάτη και την παρακολούθηση της ανταπόκρισης του ασθενούς στη θεραπεία.

Πλεονεκτήματα
 
Χαμηλού Κόστους γρήγορη εξέταση του PSA.
 
Παρέχει ένα συνολικό ποσοτικό αποτέλεσμα του δείκτη PSA:
Προσφέρει μια ακριβή αριθμητική τιμή του επιπέδου PSA του ασθενούς.
 
Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε μόλις 10 λεπτά:
Λήψη ενός γρήγορου αποτελέσματος, ως μέρος της αξιολόγησης του καρκίνου του προστάτη.
 
Χρησιμοποιεί ολόκληρο το δείγμα αίματος:
Πραγματοποιήστε σε οποιοδήποτε ιατρείο χωρίς εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό.
 
Ελαφρύ φορητό σύστημα που μεταφέρεται πολύ εύκολα.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι οι διαλείποντες καθετηριασμοί;
Τι είναι οι διαλείποντες καθετηριασμοί; Πριν απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, αγαπητοί αναγνώστες, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε...
Τι είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας;
Κατά πλάκας σκλήρυνση: Αυτά που πρέπει να γνωρίζετε. Τι είναι η κατά πλάκας σκλήρυνση (multiple sclerosis); Η σκλήρυνση...
Τι είναι η ακράτεια υπερπλήρωσης;
Τι είναι η ακράτεια υπερπλήρωσης; Είναι κάθε ακούσια απώλεια ούρων η οποία σχετίζεται με υπερβολική διάταση της ουροδόχου...
Ορισμός της ακράτειας ούρων
Ακράτεια ούρων χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία παρουσιάζεται ακούσια απώλεια ούρων συνεχώς ή κατά διαστήματα. Η...

Χρήσιμοι ιστότοποι-links

Πολιτική και όροι χρήσης

Διαβάστε την πολιτική και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Επικοινωνία και χάρτης τοποθεσίας

SOLUTION MEDICAL CARE  Εισαγωγή-Εμπορία Ιατρικών Ειδών- Κεντρικό: Γραφεία - Έκθεση Χαλκιδικής 51, 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ +30 2310 943.313, 2310 303.013, F +30 2310 935.8455 Κεντρική Αποθήκη Πρασακάκη 97 & Σκουφά, 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης  Υποκατάστημα:Μεσσηνίας 21,11526, Αμπελόκηποι Αθήνα, Τηλ:210 6532561, Fax:2109767343
Δείτε τα πλήρη στοιχεία και χάρτη θέσης...