Μενού Προϊόντων

Ειδήσεις

Λίστα Επικοινωνίας

Ουροδυναμικό Σύστημα   MMS NEXAM PRO

Εταιρεία: MMS

Νέο κορυφαίο ουροδυναμικό, ψηφιακό μηχάνημα της εταιρείας MMS, τελευταίας  τεχνολογίας, κατάλληλο τόσο για σύγχρονες κλινικές διαγνωστικές εφαρμογές όσο και για έρευνες.
Το SOLAR NEXAM PRO είναι πλήρες, τροχήλατο και 100% ψηφιακό Σύστημα Ουροδυναμικής σχεδιασμένο για πρακτικές καθημερινές μετρήσεις με δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και με ελκυστικό σχεδιασμό, συνδυασμένα με την μεγάλη ευελιξία προγραμμάτων. Η κεντρική μονάδα έχει 5 ψηφιακές θύρες από τις οποίες ξεκλειδώνονται μόνο αυτές που μας χρειάζονται τη δεδομένη στιγμή. Οι υπόλοιπες παραμένουν διαθέσιμες για αναβάθμιση του συστήματος στο μέλλον. Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία του.

Το σύστημα SOLAR NEXAM φέρεται σε ειδική τροχήλατη βάση, με αντιστατικούς τροχούς βαρέως τύπου με πέδηση για εύκολη μεταφορά του συστήματος εντός του εξεταστικού χώρου και κοντά στον ασθενή, και τα υλικά κατασκευής του είναι ειδικού τύπου πολυκαρβονικό υλικό για μέγιστη ανθεκτικότητα και μείωση βάρους. Έχει ενσωματωμένο μετασχηματιστή απομόνωσης (Μονάδα ασφαλείας) για προστασία των μηχανημάτων από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού  δικτύου. Στην τροχήλατη βάση είναι τοποθετημένος και ο Η/Υ του συστήματος.
Η Μονάδα Ασθενούς είναι ανεξάρτητη από την Μονάδα Ελέγχου. Σε περίπτωση βλάβης σε κάποια από τις υπομονάδες του SOLAR NEXAM (π.χ. Μηχανισμού έλξης, αντλίας, μονάδας ουροροομετρίας κλπ.) σε καμία περίπτωση δεν σταματά η λειτουργία του υπόλοιπου συστήματος.


Βασικός εξοπλισμός

Λογισμικό πακέτο Oυροδυναμικής 
Ψηφιακή Κεντρική μονάδα (SOLAR NEXAM main Module)
Μονάδα ασφαλείας (SOLAR NEXAM Safety Module) για προστασία του μηχανήματος από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού  δικτύου
Μονάδα ροής δυο (2) καναλιών (Flow Transducer) τύπου Weight cell, με ασύρματη επικοινωνία Bluetooth (εμβέλειας 50 μέτρων) χωρίς καλώδια. Ο μετατροπέας ροής (Flow transduser) είναι τύπου Weight cell και φέρεται σε βάση μεταβλητού ύψους ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του ασθενούς. Ο μετατροπέας ροής (Flow transduser) επικοινωνεί με ασύρματη  τεχνολογία χωρίς καλώδια, και μετρά με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την ροή και τον όγκο των ούρων
Καρέκλα ούρησης (micturition chair)
Μονάδα Πιέσεων δύο (2) καναλιών με 2 μορφομετατροπείς για τη μέτρηση της ενδοκυστικής, ενδοκοιλιακής, με δυνατότητα υπολογισμού και απεικόνισης της πίεσης του εξωστήρα (Pdetrusor)
Μονάδα Ηλεκτρομυογραφίας (EMG ) ενός καναλιού με ηλεκτρόδια επικολλώμενα (surface electrodes) ή με ηλεκτρόδια ομόκεντρων βελόνων για εξειδικευμένες λήψεις με δυνατότητα επέκτασης σε δυο κανάλια, για ταυτόχρονη  ΗΜΓ δύο σφιγκτήρων
Ενσωματωμένη Αντλία Νερού 4 ρολών ( Water Pump) ελεγχόμενη από υπολογιστή
Μονάδα υπολογισμού του όγκου υγρού πλήρωσης, που δόθηκε στον ασθενή ελεγχόμενη από τον υπολογιστή
Μονάδα λήψης υπέρυθρων (SOLAR NEXAM infrared receiver)
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων (SOLAR NEXAM remote control)
Γυναικολογική καρέκλα ούρησης αλουμινίου (Micturition chair)
Υποδομή για Αντλία CO2
Πλήρη ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οθόνη 21’’ TFT
Έγχρωμο Εκτυπωτή Deskjet HP

Λειτουργίες
Ουροροομετρίας (Uroflowmetry) με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth! ( Στο
σύστημα περιλαμβάνονται δύο ουροροόμετρα) 
Σύγχρονης Μελέτης πίεσης ροής Pressure flow studies  (Voiding cystοmetry) 
Κυστεομανομετρίας νερού (Η2Ο cystometry)
Ενδοκυστικής πίεσης (Vesical pressure)
Ενδοκοιλιακής πίεσης (Abdominal pressure)
Εξωστηριακής πίεσης (Detrusor pressure)
Ηλεκτρομυoγραφικής τονικότητας σφιγκτήρων (EMG)
Μετρήσεις  Valsava

Το SOLAR NEXAM, έχει τη δυνατότητα  να συνδεθεί με το Luna  το οποίο μπορεί να εκτελέσει όλες  τις προηγούμενες ουροδυναμικές μελέτες και μέτρηση Conductance. Την  δυνατότητα αυτή την έχουν μόνο τα  μηχανήματα της MMS. Έχει επίσης τη δυνατότητα μελλοντικά να δεχτεί τα παρακάτω προγράμματα, (Optional) τα οποία  καλύπτουν πλήρως όλους τους τύπους Ουροδυναμικής εξέτασης όπως : 
Bιοανάδρασης (Biofeedback)   (Κατ' επιλογή)
Προφιλομετρία ουρήθρας (Upp) (Κατ' επιλογή)
Σηραγγομετρίας (Cavernosometry)  (Κατ' επιλογή)
Προκλητών Δυναμικών (Neuro-Urodynamics) (Κατ' επιλογή)
Ορθοπρωκτικής μανομετρίας (Anorectal manometry)  (Κατ' επιλογή)
Αγωγιμότητας ουρήθρας (Conductance)   

Το Λογισμικό (Software) του SOLAR NEXAM παρέχει τις παρακάτω  δυνατότητες χειρισμού, ανάλυσης, και επεξεργασίας όπως: 
Αυτόματης διόρθωση της αρνητικής εξωστηριακής πίεσης 
Αυτόματος εντοπισμός του ύψους της ηβικής σύμφυσης, σε περίπτωση αλλαγής της θέσης του ασθενή, κάνοντας χρήση του τέταρτου καναλιού
Αυτόματος ή χειροκίνητος εντοπισμός και αποκλεισμός παρασίτων (Automatic Artefact detection) που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια της εξέτασης. 
Νομογράμματα : URA, WF, Siroky και ICS 
Γραφική παράσταση της σχέσης πίεσης και ροής (PQ PLOTS) κατά Werner Schafer
Περιλήψεις και μέσος όρος ουρηθρικών Profile πιέσεων
Υπολογισμός διατασιμότητας κύστεως (Comliance)
Καταγραφές πιέσεων διαρροής (Leak point Pressure)
Εισαγωγή ιστορικού, παραπομπών, διάγνωσης ασθενούς
Φιλτράρισμα(Post filter analysis) για κάθε κυματομορφή ξεχωριστά    

Ερωτήσεις

Τι είναι οι διαλείποντες καθετηριασμοί;
Τι είναι οι διαλείποντες καθετηριασμοί; Πριν απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, αγαπητοί αναγνώστες, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε...
Τι είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας;
Κατά πλάκας σκλήρυνση: Αυτά που πρέπει να γνωρίζετε. Τι είναι η κατά πλάκας σκλήρυνση (multiple sclerosis); Η σκλήρυνση...
Τι είναι η ακράτεια υπερπλήρωσης;
Τι είναι η ακράτεια υπερπλήρωσης; Είναι κάθε ακούσια απώλεια ούρων η οποία σχετίζεται με υπερβολική διάταση της ουροδόχου...
Ορισμός της ακράτειας ούρων
Ακράτεια ούρων χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία παρουσιάζεται ακούσια απώλεια ούρων συνεχώς ή κατά διαστήματα. Η...

Χρήσιμοι ιστότοποι-links

Πολιτική και όροι χρήσης

Διαβάστε την πολιτική και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Επικοινωνία και χάρτης τοποθεσίας

SOLUTION MEDICAL CARE  Εισαγωγή-Εμπορία Ιατρικών Ειδών- Κεντρικό: Γραφεία - Έκθεση Χαλκιδικής 51, 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ +30 2310 943.313, 2310 303.013, F +30 2310 935.8455 Κεντρική Αποθήκη Πρασακάκη 97 & Σκουφά, 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης  Υποκατάστημα:Μεσσηνίας 21,11526, Αμπελόκηποι Αθήνα, Τηλ:210 6532561, Fax:2109767343
Δείτε τα πλήρη στοιχεία και χάρτη θέσης...